مراحل بافت پاپوش

مراحل بافت پاپوش

نقشه و الگو پاپوش نوزاد شماره ۱:   نقشه و الگو بافت پاپوش دخترانه شماره ۲:   آموزش تصویری بافت پاپوش نوزاد شماره ۳:   آموزش تصویری بافت پاپوش دخترانه شماره ۴:   آموزش تصویری بافت پاپوش نوزاد شماره ۵: آموزش تصویری بافت پاپوش نوزاد شماره ۶:   متن کامل »

ژیله فانتزی دخترانه

ژیله فانتزی دخترانه

آموزش بافت ژیبه فانتزی دخترانه: میل ۲٫۵ و کاموای نازک ۴۶ دانه شروع کرده و سه رج ابری میبافیم. هر رج ابری معادل دو رج بافته می شود. بعد از یک طرف ۵ دانه برای سجاف جلو در نظر میگیریم و از طرف دیگه برای سجاف حلقه آستین ۱۰ دانه که تا آخر بافت ابری ... متن کامل »

بافت یقه

بافت یقه

آموزش بافت یقه و یقه اسکی: اندازه دانه ها بستگی به ضخامت نختون داره بطور فرضی ۱۶۶ دانه سرانداخته. ۸۰ دانه از رو بافته، ۶ دانه وسط را دوتا از زیر، دوتا از رو میبافید. دوباره ۸۰ دانه از رو میبافید. به انتهای رج که رسیدید همینطور بافت را ادامه می دهید. اول رج را ... متن کامل »

رفتن به بالا